Sterilizacija mačke

Sterilizacija je kirurški poseg pri katerem mački odstranimo jajčnike, v nekaterih primerih tudi ostala rodila (maternico) z namenom preprečiti gonitveni ciklus, neželjeno brejost in določena obolenja reproduktivnih organov in mlečne žleze. 

Razlogi za sterilizacijo

 • preprečitev gonitve in s tem povezanega obnašanja

 • preprečitev zanimanja in zasledovanja samcev, ki se sicer pojavlja v času gonitve

 • preprečitev neželjene brejosti in kotitve neželjenega legla

 • zmanjša aktivno »ozemlje« mačke po katerem se giblje in s tem povezane nesreče, ugizne rane in širjenje določenih bolezni kot sta mačji aids (FIV) in mačja levkoza (FeLV)

 • v veliki meri zmanjša možnost za razvoj tumorjev na mlečni žlezi

 • prepreči možnost pojava gnojnega vnetja maternice in cističnih sprememb na jajčnikih

Kdaj je primeren čas za sterilizacijo?

Praviloma svetujemo, da se sterilizacijo opravi pred prvo gonitvijo v starosti 5 do 6 mesecev. S tem dosežemo visoko zaščito pred pojavom raka mlečne žleze, operativni poseg je hitrejši in manj invaziven, saj se z redkimi izjemami odstrani zgolj jajčnike.
Pri starejših mačkah lahko sterilizacijo opravimo v katerem koli času, neodvisno od tega v katerem delu gonitvenega ciklusa so. Ob operaciji pa moramo v določenih primerih poleg jajčnikov odstraniti tudi maternico, če le-ta kaže znake bolezenskih sprememb.
Če se odločamo za sterilizacijo po tem ko je mačka skotila mladiče, je primeren čas od treh tednov po kotitvi dalje, saj nekatere živali zelo hitro nadaljujejo z novim gonitvenim ciklom.

Ali je treba počakati, da ima mačka vsaj enkrat mladiče?

Pred sterilizacijo je potrebno temeljito premisliti ali bi želeli, da mačka ima mladiče ali ne, saj poti nazaj po operaciji ni več. Zdravstvene osnove za to ni, saj tudi brejost in kotitev prinašata potencialne zaplete in skrbi. Težave lahko  predstavlja tudi skrb za mladiče in iskanje primernih novih lastnikov. Zavetišča za zapuščene živali so že tako prepolna zavrženih mladičev, za katere je večkrat težko najti topel dom.

Kako poteka sterilizacija?

Tako kot ostale operacije, tudi sterilizacijo mačke opravimo po predhodnem naročilu, pri čemer vas seznanimo z nekaterimi podrobnostmi (npr. o trajanju posta pred operacijo, uri prihoda in predvideni uri odpusta živali…). Pred sterilizacijo veterinar opravi osnovni klinični pregled in ob tem skrbniku predstavi potek operacije in opozori na možne zaplete. Operativni poseg opravimo v t.i. splošni anesteziji, pri čemer vrsto in količino narkotika prilagodimo telesni teži, starosti, pasmi in zdravstvenemu stanju živali. Ob tem velja opozoriti, da mačk, pri katerih s kliničnim pregledom ugotovimo bolezenska znamenja, ki bi lahko kakorkoli dodatno ogrozila življenje živali ali povzročila zaplete pri okrevanju, praviloma ne operiramo. Sterilizacijo opravimo tako, da na trebuhu tik pod popkom napravimo približno en centimeter dolg rez in skozenj odstranimo jajčnika. Rana je zašita v treh plasteh s samorazgradljivim materialom, zato šivov ni potrebno odstanjevati, prav tako navadno zaščitni ovratnik ni potreben. Po opravljenem posegu poskrbimo za ustrezno namestitev in nadzor živali med prebujanjem iz narkoze.

Zakaj operacija na naši kliniki?

 • uporabljamo kombinirano injekcijsko anestezijo, ki jo po potrebi dopolnimo s plinsko anestezijo

 • na željo lastnika ali po priporočilu veterinarja lahko pred operacijo opravimo dodatne teste (npr. preiskavo krvi, rentgensko slikanje…), ki nam pomagajo pri oceni rizika anestezije in izbiri primernega anestezijskega protokola

 • uporabljamo samorazgradljive šivalne materiale, zato ni potrebna uporaba zaščitnega ovratnika in ni potrebno odstanjevanje šivov

 • po operaciji poskrbimo za nadzor primernega prebujanja iz narkoze in potrebno terapijo

Kako po operaciji?

Mačko navadno odpustimo v domačo oskrbo še isti dan. Veterinarski asistent vam bo ob prevzemu živali razložil kako zanjo skrbeti v naslednjih dneh. Ker gre v osnovi za manjši kirurški poseg  praviloma živali okrevajo zelo hitro. Zaradi vpliva anestezije na zmožnost uravnavanja telesne toplote,  mačko v izogib podhladitvi namestimo v stanovanju ali v drugem primerno ogrevanem prostoru. Nasprotno, živali neposredno po narkozi v zelo vročih dneh ne izpostavljamo soncu, ampak ji zagotovimo okrevanje v senci. Praviloma so komplikacije pri celjenju kirurške rane izredno redke, vseeno v prvih dneh dnevno pregledamo kirurško rano in se o morebitnih težavah posvetujemo z veterinarjem.

Posledice sterilizacije

 • Prekomerna telesna teža – po sterilizaciji se metabolizem mačke upočasni, kar pomeni, da so potrebe po hrani tudi do 25 % manjše. Prav tako se ob prenehanju rasti organizma normalno zmanjšajo prehrambene potrebe živali. Sterilizirane mačke ostajajo bližje domu in imajo manjše »aktivno« ozemlje, posledično je nekoliko nižja tudi fizična aktivnost in potreba po hrani. S primerno odmerjeno količino hrane lahko poskrbimo, da prekomerna telesna teža ne postane težava.

 • Sprememba značaja – Večina lastnikov opaža, da so sterilizirane mačke bolj umirjene, manj se potepajo in se raje »crkljajo«. Muce, operirane pred spolno zrelostjo zadržijo igriv »mladostni« značaj nekoliko dlje časa. V obzir moramo vzeti tudi dejstvo, da se od 6 do 12 meseca muca iz mladiča spreminja v odraslo mačko in se z odraščanjem normalno spreminja tudi njeno obnašanje.

VETERINARSKA KLINIKA LESCE

Klinika in trgovina za male živali 
Alpska 49, 4248 Lesce

© Veterinarska klinika Lesce. 2013. 

avtorji /

KLINIKA ZA MALE ŽIVALI

Pridružite se nam.

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI

KONTAKT 

KLINIKA ZA MALE ŽIVALI
Telefon: 04 53 77 100 
Dežurni veterinar: 051 645 409
(Dežurstvo se izvaja izven delovnega časa,
v sodelovanju s kolegi iz Kranja in Škofje loke)
E. pošta: vet-lesce@siol.net

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Telefon: 04 53 77 103