Kastracija mačka

Kastracija je praviloma kirurški poseg (glej: ALTERNATIVA KIRURŠKI KASTRACIJI ob koncu sestavka) s katerim mačku odstranimo moda in s tem prekinemo izločanje hormona testosterona, ustavimo spolno vedenje in oploditveno sposobnost. Poleg tega imajo kastrirani mački manjši »aktivni« teritorij in manjšo nagnjenost do potepanja v primerjavi z nekastriranimi mački, zato so bistveno manj izpostavljeni nesrečam, ugriznim ranam in določenim boleznim kot sta mačji AIDS (FIV) in mačja levkoza (FeLV).

Kdaj je primeren čas za kastracijo?

Kastracijo je priporočljivo opraviti pri šestih mesecih starosti, torej v času pred nastopom spolne zrelosti, saj se tako pri živali ne izoblikujejo določene neželene oblike vedenja in zmanjša možnost za okužbo z virusom mačjega aidsa (FIV)  in mačje levkoze (FeLV).

Načeloma ni zgornje starostne meje za kastracijo.

Kako poteka kastracija?

Tako kot ostale operacije, tudi kastracijo mačka opravimo po predhodnem naročilu, pri čemer vas seznanimo z nekaterimi podrobnostmi (npr. o trajanju posta pred operacijo, uri prihoda in predvideni uri odpusta živali…). Pred kastracijo veterinar opravi osnovni klinični pregled in ob tem skrbniku predstavi potek operacije in opozori na možne zaplete. Operativni poseg opravimo v t.i. splošni anesteziji, pri čemer vrsto in količino narkotika prilagodimo telesni teži, starosti, pasmi in zdravstvenemu stanju živali. Ob tem velja opozoriti, da mačkov, pri katerih s kliničnim pregledom ugotovimo bolezenska znamenja, ki bi lahko kakorkoli dodatno ogrozila življenje živali ali povzročila zaplete pri okrevanju, praviloma ne kastriramo. Kastracijo opravimo tako, da na mošnji napravimo dva približno en centimeter dolga reza in skoznja odstranimo modi. Rani praviloma ni potrebno šivati in se spontano hitro zacelita. Po opravljenem posegu poskrbimo za ustrezno namestitev in nadzor živali med prebujanjem iz narkoze.

Kako po operaciji?

Mačka navadno odpustimo v domačo oskrbo še isti dan. Veterinarski asistent vam bo ob prevzemu živali razložil kako zanjo skrbeti v naslednjih dneh. Ker gre v osnovi za manjši kirurški poseg  praviloma okrevajo zelo hitro. Zaradi vpliva anestezije na zmožnost uravnavanja telesne toplote,  mačka v izogib podhladitvi namestimo v stanovanju ali v drugem primerno ogrevanem prostoru. Nasprotno, živali neposredno po narkozi v zelo vročih dneh ne izpostavljamo soncu, ampak ji zagotovimo okrevanje v senci.

Posledice kastracije

  • Prekomerna telesna teža – po kastraciji se metabolizem mačka upočasni, kar pomeni, da so potrebe po hrani tudi do 25 % manjše. Prav tako se ob prenehanju rasti organizma normalno zmanjšajo prehrambene potrebe živali. Odrasli muci zaradi odsotnosti spolnega vedenja ne iščejo samic in se ne bojujejo za svoj teritorij, posledično se to odraža z manjšo fizično aktivnostjo in z zmanjšano potrebo po hrani. S primerno odmerjeno količino hrane lahko poskrbimo, da prekomerna telesna teža ne postane težava.

  • Sprememba značaja – Večina lastnikov opaža, da so kastrirani mački bolj umirjeni, se manj potepajo in so manj agresivni. Muci, operirani pred spolno zrelostjo zadržijo igriv »mladostni« značaj dalj časa. V obzir moramo vzeti tudi dejstvo, da se od 6 do 12 meseca muc iz mladiča spreminja v odraslega mačka in se z odraščanjem normalno spreminja tudi njegovo obnašanje.

Alternativa kirurški kastraciji

Kemična kastracija s pomočjo hormonskega implantata je možna alternativa kirurškemu posegu. Implatat aplicira veterinar v podkožje, poseg je hiter, opravimo ga ambulantno, pomirilo za to navadno ni potrebno. Učinek se pojavi po nekaj tednih in traja od 6  do 12 mesecev odvisno od uporabljenega implantata nakar je aplikacijo potrebno ponoviti. Cena implantata z vstavitvijo je trenutno nekoliko dražja od kirurškega posega.

Metoda je primerna v različnih situacijah:

  • ko želimo preveriti eventuelni učinek na vedenjske težave preden se odločimo za kirurški poseg 

  • v primerih ko želimo le začasno prekinitev spolnega vedenja

  • v primerih zdravljenja določenih bolezni, ko kirurška rešitev ni mogoča ali je preveč tvegana

  • ko se želimo izogniti anesteziji

Učinki hormonalne kastracije so enaki, kot pri kirurškem posegu z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami, katere pa spontano izzvenijo ob prenehanju delovanja implantata.

VETERINARSKA KLINIKA LESCE

Klinika in trgovina za male živali 
Alpska 49, 4248 Lesce

© Veterinarska klinika Lesce. 2013. 

avtorji /

KLINIKA ZA MALE ŽIVALI

Pridružite se nam.

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI

KONTAKT 

KLINIKA ZA MALE ŽIVALI
Telefon: 04 53 77 100 
Dežurni veterinar: 051 645 409
(Dežurstvo se izvaja izven delovnega časa,
v sodelovanju s kolegi iz Kranja in Škofje loke)
E. pošta: vet-lesce@siol.net

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Telefon: 04 53 77 103